ĮGYVENDINTI ES PROJEKTAI

ĮGYVENDINTI  ES  PROJEKTAI:

  1. „Uždarosios akcinės bendrovės „Duventa“ konkurencingumo ir prisitaikymo prie rinkos pokyčių didinimas, tobulinant visų lygių darbuotojų profesinę kvalifikaciją, specialiuosius ir bendruosius įgūdžius“ pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. (akimirkos…)
  2. „Uždarosios akcinės bendrovės „Duventa“ produktyvumo ir konkurencingumo didinimas sukuriant ir įdiegiant įmonei pritaikytą verslo valdymo sistemą“ pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumas“ priemonę „E-verslas LT“.


Taip pat skaitykite


VEIKLOS ĮVERTINIMAI

Skaityti

Kokybė, aplinkosauga, darbuotojų sauga ir sveikata

Skaityti

TINKAMUMAS PRAKTINIAM MOKYMUI

Skaityti